Poznaj chemię krok po kroku

Świat dookoła jest pełen fascynujących zjawisk, które ludzkość stara się wyjaśnić za pomocą nauki. Poznawanie tych zależności i działania naturalnych mechanizmów to pasjonujące zajęcie, które można praktykować już od najmłodszych lat. Podstawy fizyki, biologii, matematyki czy chemii dają wszystkim młodym ludziom dobry start w dalszą naukę i pozwalają na odkrycie swoich pasji a być może przyszłej pracy. Podręcznik To jest chemia 1, zakres podstawowy stanowi idealny start w tak fascynującą, ale też wymagającą dziedzinę, jaką jest chemia.

Co znajdziesz w środku?

Książka obejmuje treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Jeszcze raz przedstawia podstawy chemii, o których uczniowie uczyli się w szkole podstawowej. Nowe treści są podane w prosty, przejrzysty i czytelny sposób a zastosowanie infografik i zdjęć ułatwia proces zapamiętywania informacji. W podręczniku zawarte są również opisy eksperymentów, które można przeprowadzić, aby utrwalić dany temat. 

Kto nie chciałby przeprowadzić eksperymentu chemicznego i na własne oczy obserwować zachodzących reakcji?
Doświadczenia te są tym ciekawsze, że wszystkie zachodzące zjawiska są dokładnie wytłumaczone i ich przeprowadzenie pozwala utrwalić wcześniej przyswojoną wiedzę. Opisy każdego doświadczenia ułatwiają jego samodzielne zaprojektowanie. Obserwacja eksperymentów i formułowanie wniosków na ich podstawie to bardzo przydatne umiejętności, które będą służyć uczniom nie tylko podczas edukacji szkolnej, ale też na studiach i w późniejszym życiu. 

Umiejętności obliczeniowe — tak niezbędne w nauce nie tylko chemii, ale też matematyki czy fizyki, są szlifowane za pomocą zadań obliczeniowych z instrukcją krok po kroku sposobu ich rozwiązywania. 

Powtórzenie materiału z każdego działu jest zawarte w podsumowaniu w formie pytań i odpowiedzi. 

Inwestycja w przyszłość

Wiedza zdobyta na wczesnym etapie nauki może zapewnić świetny start w przyszłość i zdecydować o późniejszej życiowej drodze młodych ludzi. Warto zadbać o to, by ten początek był jak najprzyjemniejszy, a zdobyta wiedza jak najdłużej została w głowie.